3 Praktische gevaarherkenning tips

We nemen allemaal dagelijks deel aan het verkeer, maar we vergeten soms wat de gevaren zijn. Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan 30.000 verkeersongevallen plaats. Om te zorgen dat jij geen slachtoffer wordt van een ongeluk in het verkeer, is het belangrijk om de gevaren te herkennen. We hebben voor jou tips samengebracht om die gevaren in het verkeer te herkennen.

Gevaarherkenning uitleg

Als je deelneemt aan het verkeer ben je niet alleen afhankelijk van je eigen rijgedrag, maar ook dat van anderen. Bovendien zijn er andere factoren die een gevaar kunnen vormen voor jou en anderen. Hierna zullen we je gevaarherkenning tips geven over hoe je moet handelen in welke situatie.

1. Doorrijden

Er is niet altijd sprake van gevaar op de weg, op sommige momenten kun je zonder problemen door blijven rijden. Dat is het geval in deze situaties:

 • Als je goed overzicht hebt op de weg
 • Als je geen direct gevaar ziet 
 • Als er voldoende ruimte tussen jou en je voorganger zit
 • Als er weinig verschil is tussen jouw snelheid en die van je medeweggebruikers
 • Als je de ruimte hebt om te vluchten indien nodig

2. Gas loslaten

Er zijn situaties die niet direct gevaarlijk zijn, maar waarbij het wel aan te raden is om het gas los te laten totdat je de situatie beter in kunt schatten:

 • Laat het gas los als je de verkeerssituatie niet goed in kunt schatten
 • Laat het gas los als anderen hun snelheid aanpassen
 • Laat het gas los als je niet goed kunt inschatten of er gevaar is 


3. Remmen

In gevaarlijke situaties is het noodzakelijk om af te remmen. We raden aan om dat te doen in de volgende situaties:

 • Als tegenliggers je tegemoet komen op een smalle weg 
 • Als je een bocht ingaat die je niet goed kunt overzien
 • Als er grote verschillen zijn in de snelheid van andere weggebruikers en die van jou
 • Als je door een gebied rijdt met veel voetgangers zoals in de buurt van een school
 • Als een tegenligger je tegemoet komt terwijl je inhaalt 
 • Als overige weggebruikers veel onverwachte bewegingen maken
 • Als er een file ontsaat
 • Als je langs wegwerkzaamheden rijd

Herken gevaar!

Deze tips kunnen jou helpen om gevaar in het verkeer beter te herkennen en ernaar te handelen. Dit is niet alleen handig als opfrisser als je al auto rijdt. Als je nog bezig bent met het halen van je rijbewijs, of hier binnenkort mee wil beginnen is het des te belangrijker. De tips die we genoemd hebben zijn namelijk ook onderdeel van de theorie die je moet leren voor je theorie-examen

Leave a Comment