Vrachtwagen rijden zonder code 95

Om een vrachtwagen te mogen besturen met een rijbewijs C1(E), C (E), D1(E) of D (E) is het in bijna alle gevallen noodzakelijk om code 95 te halen. Dit is een aanduiding op je rijbewijs die verplicht is voor mensen die voor hun beroep vrachtwagens rijden in de EU. Je kunt de code krijgen door de basiskwalificatie te behalen via het CBR. 

Wanneer code 59 

Als je een beroepschauffeur bent uit de EU en in de EU werkt ben je verplicht om voor voertuigen met rijbewijs C1(E), C (E), D1(E) of D (E) code 95 te hebben. Als je het D rijbewijs hebt behaald voor 10 september 2008 of het C rijbewijs voor 10 september 2009 kan dit nog door het volgen van een nascholing van 35 uur. Als je aan die voorwaarden voldoet kun je de code in je rijbewijs bij laten zetten bij je eigen gemeente. 

Het kan zijn dat je de code al behaald hebt en die ook al op je rijbewijs staat zonder dat je het door hebt. In kolom twaalf van je rijbewijs staat dan ‘95’ en een geldigheidsdatum. 

Code 59 vrijstellingen

code 59 vrijstelling

Sommige chauffeurs met een C rijbewijs of D rijbewijs kunnen gebruikmaken van een vrijstelling. Deze regels zijn opgesteld door de EU en worden nageleefd door de politie. Je moet al deze gegevens wel aan kunnen tonen in je administratie. Dit zijn de huidige vrijstellingen: 

  1. Als je een voertuig rijdt met een maximumsnelheid van 45km per uur.
  2. Als je rijdt voor het leger, burgerbescherming, brandweer of diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Daarnaast heb je ook vrijstelling als je rijdt als medisch noodvervoer. 
  3. Als je rijdt om vrachtwagens te testen. Het moet hierbij gaan om testen met het oog op technische verbeteringen, reparatie of onderhoud. 
  4. Als je een voertuig rijdt waarvoor je een rijbewijs in de categorie D of D1 nodig hebt, zonder passagiers of personeel. Dit is alleen geldig als je naar of van een garage rijdt.
  5. Als je een voertuig bestuurd die voor noodsituaties of reddingsoperaties wordt ingezet. Hieronder valt ook humanitaire hulp.
  6. Als je een voertuig bestuurt tijdens een rijles of examen. 
  7. Als je actief bent in plattelandsgebieden om jezelf of je onderneming te bevoorraden
  8. Als je geen vervoersdiensten aanbiedt. 
  9. Als het vervoer sporadisch plaatsvindt en geen invloed heeft op de verkeersveiligheid. 

Wat als ik geen code 59 heb

Als je als chauffeur beroepsmatig op vrachtwagens rijdt en niet onder bovenstaande uitzonderingen valt, heb je code 95 nodig. Als code 95 niet in je rijbewijs staat is de boete 850 euro. Bovendien mag je niet verder rijden en dekt je verzekering geen schade. Het is dan ook aan te raden de basiskwalificatie snel te behalen en bij te schrijven. 

Hoe lang blijft Code 95 geldig op je rijbewijs?

Verloopt uw Code 95 rijbewijs tussen 1 september 2020 en 1 juli 2021? Dan is uw Code 95 tien maanden na de vervaldatum nog steeds geldig. Is uw Code 95 aan vernieuwing toe tussen 1 juli en 31 oktober 2021? Dan is uw Code 95 tien maanden na de vervaldatum nog steeds geldig.

Heeft u code 95 nodig als u uw eigen vrachtwagen rijdt?

“Heb ik Code 95 nodig?” is een vraag die veel mensen stellen. De zinsnede “ik vervoer uitsluitend voor mijn eigen bedrijf” wordt vaak verkeerd begrepen. Code 95 is een toevoeging aan de rijbewijzen C en/of D die geen onderscheid maakt tussen “Eigen vervoer” en “Beroepsgoederenvervoer”. Als gevolg daarvan kan code 95 op u van toepassing zijn.

Leave a Comment