Mijn rijbewijs is ingevorderd, wat nu?

Als je onderweg bent met de auto kan de politie je aanhouden en je rijbewijs invorderen. Uiteraard zullen ze dit niet zomaar doen. Ze zullen dit alleen doen als je agressief rijgedrag vertoont, veel te hard rijd, of als er alcohol en drugs in het spel is. Mocht je met deze situatie te maken krijgen dan is het goed om te weten wat je moet doen als je rijbewijs ingevorderd wordt.

Inwoner van Den Haag? Check rijbewijs aanvragen Den Haag

Wanneer wordt een rijbewijs ingevorderd 

Je rijbewijs kan alleen gevorderd worden als je door de politie staande bent gehouden. Hiervoor moet de politie gegronde reden hebben. Ze kunnen alleen tot deze beslissing over gaan als daar een goede legitieme reden voor is. Bijvoorbeeld als je gedrag een dusdanig groot gevaar vormt voor overige weggebruikers dat hun veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Ze kunnen dal zelfs overgaan op arrestatie. Af en toe wordt ook zelfs het voertuig in beslag genomen. Na het invorderen van je rijbewijs mag je niet meer zelf verder rijden. Je moet dan een taxi regelen of iemand bellen die jou en je auto kan komen ophalen, de politie blijft wachten tot je opgehaald bent. Als de auto op een onveilige plek staat kan het voorkomen dat de agent de auto naar een veiligere plek rijdt.

Redenen om je rijbewijs in te vorderen zijn de volgende:

 • Te hard rijden – Als je buiten de bebouwde kom 50 km/u harder rijdt dan de maximaal toegestane snelheid dan kan je rijbewijs gevorderd worden. Binnen de bebouwde kom wordt je rijbewijs gevorderd als je 30km/u harder rijdt dan de toegestane snelheid. 
 • Onder invloed van alcohol – Je rijbewijs mag gevorderd worden als het alcoholgehalte in je bloed meer is dan 1,3 promile. Voor beginnende bestuurders geld een limiet van 0,8 promille. Ook als je niet mee wil werken aan een blaastest of bloedonderzoek kan je rijbewijs gevorderd worden.
 • Drugs – Het is verboden om onder invloed van drugs deel te nemen aan het verkeer. Als een agent het idee heeft dat je onder invloed van drugs bent zullen ze eerst een speekseltest afnemen. Als die uitslag positief is moet je mee voor bloedonderzoek. Het rijbewijs mag gevorderd worden als er per liter 50 microgram amfetamine, 3 microgram cannabis, of 20 microgram morfine wordt gedetecteerd.
 • Gevaarlijk rijgedrag – Als een agent constateert dat je gevaarlijk en agressief rijgedrag vertoont waarmee je anderen in gevaar kan brengen, dan mag het rijbewijs gevorderd worden.

Wat gebeurt er na invordering

Als de politie je rijbewijs invordert zullen ze het binnen 3 dagen naar de officier van justitie sturen. Die moet binnen 10 dagen bepalen of je het rijbewijs terug krijgt of niet. In die periode mag je geen enkel voertuig besturen, dus ook geen brommer of scooter. Er zijn drie mogelijke uitkomsten,te weten: 

 1. Geen besluit na 10 dagen – Als er na 10 dagen nog geen beslissing is genomen dan moeten ze het rijbewijs teruggeven. Let op! Soms is het besluit al genomen binnen tien dagen, maar hoor je hier pas een paar dagen later over. 
 2. Je krijgt het rijbewijs terug – De officier van justitie geeft je het rijbewijs voorlopig terug. Het uiteindelijke besluit over de strafmaat wordt op een later moment genomen. 
 3. Je krijgt het rijbewijs voorlopig niet terug – De officier van justitie ziet voldoende reden waarom je het rijbewijs voorlopig niet terug krijgt. Je moet eerst de uiteindelijke straf afwachten. Je kunt hiertegen bezwaar indienen door een klaagschrift op te stellen.

Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug

Als de rechter besloten heeft om je rijbewijs voorlopig niet terug te geven dan kun je daar een klaagschrift tegen indienen. Daarna wordt er een besluit genomen over je rijbewijs. 

Klaagschrift

Als je bezwaar wil maken tegen de voorlopige vordering kun je een klaagschrift indienen. In dit klaagschrift vermeld je de reden van datgene wat er is gebeurd en de reden dat je niet zonder het rijbewijs kunt. Geef bijvoorbeeld aan dat je op weg was naar een noodsituatie en hierdoor te hard reed, of dat je denkt dat iemand GHB in je drankje heeft gedaan. 

Redenen om je rijbewijs weer nodig te hebben zijn werk, medische noodzaak, of bijvoorbeeld mantelzorg. Het opgeven van deze redenen en oorzaken betekent niet direct dat je jouw rijbewijs weer terug krijgt, maar je hebt wel meer kans dan als je helemaal niks indient. 

Zet in het klaagschrift het volgende:

 • Je naam en adres. 
 • De beslissing waar je het niet mee eens bent. 
 • De reden waarom je het niet eens bent met de beslissing. Het is daarbij goed om zoveel mogelijk bewijs mee te leveren. Denk aan een bonnetje van het restaurant van die avond waar geen alcohol op vermeld staat, of het bewijs dat iemand die avond naar het ziekenhuis moest. 
 • Datum en ondertekening

Mocht je een advocaat in de hand hebben genomen dan kun je die de volmacht geven om het klaagschrift te ondertekenen.

Stuur het klaagschrift naar de rechtbank die gaat over de invordering en strafzaak rondom die invordering. Zet op de envelop t.a.v. Afdeling Strafrecht. Er zitten geen kosten verbonden aan het indienen van dit klaagschrift. 

Uiteindelijke besluit

besluit rechter over rijbewijs invordering

Uiteindelijk zal er een strafzaak plaatsvinden waarin wordt besloten over de strafmaat en het teruggeven van het rijbewijs. Deze zitting moet plaatsvinden binnen 6 maanden na invordering anders krijg je geen straf. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk waartegen geen hoger beroep gemaakt kan worden. De enige optie is om cassatie aan te vragen, er wordt dan gekeken of het recht juist is toegepast door de rechter. Als je hiervoor kiest moet dit binnen 14 dagen na de zitting aangevraagd worden. 

Hieronder de verschillende uitkomsten:

 1. Je krijgt je rijbewijs terug – Na een waarschuwing ontvang je het rijbewijs terug. Er volgt geen verder straf. 
 2. Het rijbewijs wordt voor bepaalde tijd ingehouden – Als straf voor de overtreding wordt je rijbewijs voor een bepaalde tijd ingehouden. De periode is afhankelijk van de overtreding en de omstandigheden van de overtreding. Je bent je rijbewijs minimaal 2 maanden kwijt, maar het kan ook oplopen tot 6 maanden, bijvoorbeeld als er alcohol in het spel is. 
 3. Je rijbewijs wordt ingetrokken en je zaak wordt naar het CBR gestuurd –  Dit punt kan samen met punt 2 uitgevoerd worden. Als je naar het CBR gestuurd wordt kunnen die een mededelingenprocedure starten om je rijbewijs ongeldig te laten verklaren. Hier zullen we zo verder op ingaan. 

Mededelingenprocedure CBR

Als de rechter heeft besloten dat er twijfel is of je geschikt bent om te rijden dan stuurt hij je zaak door naar het CBR, ook de politie kan hiervoor kiezen. Dit gebeurt meestal op basis van het politierapport. Als een bestuurder in verzet is gegaan tijdens de vordering of aanhouding is de kans groot dat hiervoor gekozen wordt. Hier de mogelijke redenen op een rijtje:

 • Je toonde agressief gedrag tijdens de vordering of aanhouding. 
 • Je toonde agressief of gevaarlijk rijgedrag om aanhouding te voorkomen. 
 • Je bent toch gaan rijden terwijl je teveel alcohol op had. 
 • Je bent toch gaan rijden terwijl je drugs had gebruikt. 
 • Je hebt in een korte periode veel verkeersovertredingen begaan. 
 • De rechter of agent geloven dat je niet veilig rijdt. 

Mogelijke besluiten CBR

Op basis van de informatie van de rechter en politie kan het CBR een aantal maatregelen instellen. Het kan hierbij gaan om de volgende maatregelen:

 • Onderzoek naar de rijvaardigheid –  Als het CBR niet zeker weet of het wel veilig is om je deel te laten nemen aan het verkeer in een voertuig kunnen ze een dergelijk onderzoek eisen. Dit onderzoek lijkt een beetje op een praktijkexamen. Het heeft zowel een praktijk- als theoriegedeelte. Je moet bovendien voor je eigen lesauto zorgen. De kosten van dit onderzoek liggen tussen de 600 en 1200 euro.
 • Rijvaardigheidscursus – Om de veiligheid in het verkeer te vergroten kan het zijn dat het CBR je opdraagt een cursus te volgen. Ook deze cursus kost tussen de 600 en 1200 euro en is voor eigen rekening. 
 • Medisch onderzoek – Als er een vermoeden is dat er een medische grond is voor het voorval dan kan dit onderzoek gevraagd worden. 
 • Psychologische evaluatie – De CBR kan het nodig vinden om je psychologisch te laten evalueren. Met dit onderzoek willen ze erachter komen of je mentaal geschikt bent om een voertuig te besturen. 
 • Ongeldigheidsverklaring – Het CBR kan besluiten dat de overtreding dusdanig groot is dat je rijbewijs ongeldig wordt verklaard. Je moet dan opnieuw afrijden voor een nieuw rijbewijs. De kosten hiervoor moet je zelf betalen.

Het CBR kan ook nog andere therapeutische maatregelen opleggen om erachter te komen of je op dit moment een gevaar bent voor de verkeersveiligheid. Tegen de maatregelen die het CBR oplegt kun je als bestuurder geen bezwaar maken. Het besluit ligt dus vast. 

Twee straffen

Veel mensen hebben het gevoel dat ze dubbel gestraft worden bij hun invordering. Zowel de rechter als het CBR kunnen een straf opleggen. Dit heeft te maken met de verdeling van de taken. Het OM gaat over de juridische zaken en het CBR over de verkeersveiligheid. Er is helaas weinig wat je hiertegen kunt doen. Om te voorkomen dat je dubbel gestraft wordt is de enige optie om geen verkeersovertredingen te begaan. Zowel voor jezelf als anderen is het uiteraard beter om deze situatie te voorkomen, maar nu weet je in ieder geval wat je moet doen. 

Leave a Comment